Boudewijn Struijk Foundation /
Vrienden van de stichting BBD

Op 2 december 2014 heeft het BBD-bestuur de stichting ‘vrienden van de stichting BBD' opgericht voor mensen die de BBD een warm hart toedragen en donateur willen worden.
Het bestuur wil met de oprichting van deze stichting benadrukken dat bijdragen van donateurs een belangrijk en specifiek doel dienen. Daarnaast draagt de oprichting bij aan transparante bestedingen en verantwoording.

Uit groot respect en waardering voor de in november 2013 overleden voorzitter van de BBD hebben bestuur en directie deze nieuwe stichting de naam Boudewijn Struijk Foundation gegeven.
Boudewijn Struijk was met hart en ziel verbonden aan de BBD en zette zich in voor het behoud en de ontwikkeling van de BBD-dienstverlening en activiteiten voor de vrijwillige medewerkers.
Deze activiteiten staan centraal in de doelstelling van de stichting, waaraan de donateursbijdragen ten goede komen.

Bestuur

Het bestuur van de Boudewijn Struijk Foundation wordt gevormd door:
Voorzitter - de heer drs. Bouwe van der Plas
Penningmeester - de heer drs. Léon Fleuren
Secretaris - mevrouw MSc Annelieke Amelink

voorzitter Bouwe van der Plas penningmeester Leon Fleuren bestuurslid Annelieke Amelink

Uitvoering

Naast het bestuur zetten enkele BBD-medewerkers zich in voor de Boudewijn Struijk Foundation, waaronder de administratief medewerkster, de medewerkster vormgeving en websitebeheer, pr-medewerkers en de directeur. Zij verrichten deze werkzaamheden op vrijwillige basis.
De stichting heeft geen mensen in loondienst.

Besteding

Met de opbrengst van de donateursbijdragen worden jaarlijks ruim 250 uitstapjes georganiseerd, die toegankelijk zijn gemaakt voor mensen met een smalle beurs.
Het bestuur streeft naar een jaarlijks activiteitenaanbod met aangepaste prijzen.

Donateur worden

Indien u donateur wilt worden, kunt u contact opnemen met Anita Viallé via telefoon 070 – 364 66 61 (op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 tot 13.00 uur).
U ontvangt een welkomstbrief en acceptgirokaart, waarmee u uw bijdrage kunt overmaken.
Bij betaling via internet kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL39 RABO 0300 8990 76, ten name van Boudewijn Struijk Foundation.
Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adresgegevens te vermelden, zodat wij altijd kunnen achterhalen van wie de bijdrage afkomstig is.

De Stichting Boudewijn Struijk Foundation 'Vrienden van de stichting BBD' is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN nummer: 854604212

Verantwoording

De jaarrekening wordt samengesteld door accountantsbureau Sprangers van den Ende te Den Haag

Links

Statuten

ANBI-formulier

Jaarverslag 2019 met beleidsplan 2020

Jaarverslag 2020 met beleidsplan 2021

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

pijl naar boven

divider

 

anbi