Organisatie

De stichting Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) heeft een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit vier bestuursleden:

Oprichter van de stichting, Harry Wassenaar, is als directeur aan de stichting verbonden.

De BBD heeft twee hoofdafdelingen: de afdeling Begeleiding & Bezorging, geleid door Richard Özbey die tevens de functie van adjunct directeur vervult en de afdeling Dagactiviteiten in Het Zamen, geleid door Marion Duijndam.
 
De dienstverlening wordt uitgevoerd door vrijwilligers en mensen in leer-werktrajecten.
De diensten en activiteiten komen in nauw overleg met onze klanten tot stand. De BBD houdt regelmatig tevredenheidsonderzoeken en de medewerkers spreken dagelijks klanten aan om ideeën, wensen en verbeteringen aan te geven.

De administratie, telefooncentrale, coördinatie leer-werktrajecten en directie zijn gehuisvest in het kantoor aan de Esperantostraat 160 te Den Haag.
Daarnaast is een vormgever / websitebeheerder en een medewerker voor het onderhoud van de bussen aan de BBD verbonden.

Voor medewerkers in loondienst wordt de CAO – Welzijn gevolgd en voor vrijwilligers geldt een onkostenvergoeding die van toepassing is op de regelgeving van het vrijwilligerswerk.

De jaarrekeningen en accountantscontroles worden uitgevoerd door accountantsbureau Sprangers van den Ende te Den Haag.
Fiscaal nummer van de stichting BBD is: 802043513L01

De stichting BBD is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN nummer: 802043513

Ten behoeve van de organisatie en ontwikkeling van diensten, projecten en evenementen werkt de stichting nauw samen met o.a. charitatieve fondsen, gemeente Den Haag, Taxibus Den Haag, Vreugdetours, Achttax, stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland en verschillende zorg- en welzijnsinstellingen.

Downloads:

Statuten

ANBI-formulier

Jaarverslag 2019 met beleidsplan 2020

Jaarverslag 2020 met beleidsplan 2021

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Klik hier voor informatie over Boudewijn Struijk Foundation / Vrienden van de stichting BBD.

 

pijl naar boven

 

Voorzitter Bouwe van der Plas

Penningmeester Leon Fleuren

Secretaris Yvette Kleekamp

Bestuurslid Annelieke Amelink